Hoe verander ik een eindbestemming in mijn adresboek ?

Op het Eindbestemmingen-scherm ziet u rechtsboven Wijzig. Wanneer u hierop klikt kunt u de eindbestemmingen die opgeslagen zijn in uw telefoonboek verwijderen of wijzigen.

U kunt alleen eindbestemmingen verwijderen wanneer deze niet in gebruik zijn. U ziet een rood verwijder-icoon voor elke eindbestemming die u kunt verwijderen.

Achter elke eindbestemming ziet u een Wijzig-link. Wanneer u hierop klikt kunt u de naam en het nummer van de eindbestemming wijzigen.


Let op: van eindbestemmingen die in gebruik zijn kunt u alleen de naam wijzigen. Dit hebben wij gedaan om problemen met het doorschakelen van binnenkomende gesprekken te voorkomen.

Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)