Overdracht van uw bestaande servicenummer naar een nieuwe eigenaar

Wanneer u uw servicenummer bij de Belfabriek heeft aangevraagd, dan staat het nummer bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op uw naam geregistreerd. Het nummer is dus uw eigendom.

Wilt u dit nummer overdragen op een andere onderneming of particulier? Dan moet u de volgende stappen doorlopen:

  1. U download ons opdrachtformulier en vult dit in. Onder "Opmerkingen" vermeldt u dat het om de overdracht van een nummer gaat.
  2. U download een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van het bedrijf waar u uw nummer aan wilt overdragen.
  3. Beide formulieren stuurt u naar klantenservice@belfabriek.nl.
  4. U geeft bij de ACM de wijziging door via het online formulier of u  download het wijzigingsformulier ACM hier.

 


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)