Vragen over bellen naar 0900-nummers

Hoeveel kost bellen naar een 0900-nummer?

De maximale tarieven voor 0900-nummers zijn door de overheid bij wet vastgesteld. Zo mag bellen naar een 0900-nummer nooit méér kosten dan € 1,00 per minuut of € 1,00 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten.

Hoe hoog die gebruikelijke belkosten precies zijn, hangt af van het contract dat u met uw telecomprovider heeft en kunt u bij hen navragen.

Voor de meeste tarieven per minuut geldt ook nog eens een maximum per gesprek. Het is dus pertinent niet zo dat u, als beller, ongelimiteerde bedragen in rekening kunnen worden gebracht.

In de praktijk is het overigens zo, dat de meeste nummereigenaren kiezen voor een laag tarief, vaak minder dan € 0,15 per minuut. Wordt een nummer gebruikt voor klantenservice van al bestaande klanten, dan mag hier zelfs geen tarief voor in rekening worden gebracht buiten het normale beltarief.

Ook is in de wet precies vastgelegd op welke manier de nummerhouder de belkosten moet communiceren. Wanneer u belt naar een 0900-nummer, zult u dan ook altijd eerst een mededeling horen waarin u precies verteld wordt wat de kosten zijn.

Deze mededelingen verschillen, afhankelijk van de hoogte van het tarief, en wel op de volgende manier:

  • Worden er geen extra kosten in rekening gebracht, dan hoort u: ‘voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten’
  • Wanneer het tarief minder dan of maximaal € 0,15 per minuut bedraagt, dan hoort u: ‘dit informatienummer kost x per minuut, plus uw gebruikelijke belkosten’
  • Is het tarief hoger dan € 0,15 per minuut, dan hoort u: ‘dit informatienummer kost x per minuut met een maximum van y per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten’
  • Bij een nummer met een gesprekstarief hoort u de mededeling: ‘dit informatienummer kost x per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten’

Wanneer er een starttarief per gesprek in rekening wordt gebracht, wordt ook dat afzonderlijk in de tariefmelding genoemd.

Bron

Iedere tariefmelding vindt voorafgaand aan het gesprek plaats en mag niet in rekening gebracht worden.

Kan een 0900-nummer ook gratis zijn? 

Een 0900-nummer kan en mag een tarief van € 0 gebruiken. In dat geval betaalt u nog wel de gebruikelijke belkosten en kost het gesprek dus net zoveel als een normaal telefoongesprek; een telefoontje naar een vast nummer.

Dat is momenteel de manier waarop 0900-nummers voor klantenservice worden gebruikt. Of het nu gaat om een nutsbedrijf, een bank of uw kabel-tv-provider, de klantenservice dient tegen normale belkosten te worden aangeboden. U hoort aan het begin van het gesprek dan ook een melding die zegt: ‘voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten’

Kan ik een 0900-nummer dat niet gratis is ook gratis bellen?

Nee. Ook wanneer een 0900-nummer een tarief van € 0 gebruikt (zie hierboven) betaalt u de gebruikelijke gesprekskosten. Wat die zijn, hangt van de tariefstructuur van uw provider af.

De manier waarop een 0900-nummer werkt, is als volgt: wanneer u belt naar een 0900-nummer, wordt u eerst doorverbonden met het platform van een nummer-provider zoals de Belfabriek. Daar worden extra diensten toegevoegd, zoals bijvoorbeeld een dienstrooster dat er voor zorgt dat u automatisch altijd de dienstdoende medewerker te spreken krijgt.

Dat platform verbindt u vervolgens door met de zogeheten ‘eindbestemming’ (soms ook wel het ‘onderliggende nummer’ genoemd). De nummerhouder kan deze eindbestemming elk moment wijzigen, bijvoorbeeld bij ziekte van een medewerker of het verhuizen van een afdeling.

Er worden online lijsten verspreidt met deze ‘onderliggende nummers’ waarbij de suggestie wordt gewekt dat u hiermee de betreffende 0900-nummers “gratis” zou kunnen bellen. Omdat de nummereigenaar het onderliggende nummer dus elk moment kan wijzigen, zijn deze lijsten vaak achterhaald en onjuist.

Belt u naar het 0900-nummer van een organisatie, dan weet u dus zeker dat u altijd de snelste en beste dienstverlening krijgt.

Kan ik een 0900-nummer ook vanuit het buitenland bellen?

Nee, 0900-nummers zijn niet toegankelijk vanuit het buitenland.

Veel bedrijven en organisaties bieden daarom, naast het gratis toegankelijke nummer in Nederland, ook een gewoon telefoonnummer waarop zij vanuit het buitenland bereikbaar zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld de Belfabriek vanuit het buitenland bellen op +31 70 3111050.

Let op: in veel gevallen komt u op een andere afdeling (bijvoorbeeld de buitenland-desk) terecht wanneer u dit buitenland-nummer belt. Het is dus niet aan te raden dit buitenland-nummer vanuit Nederland te bellen.

Van wie is een 0900-nummer?

De 0900-nummers in Nederland worden uitgegeven door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dit is een overheidsorganisatie die toezicht houdt op het gebruik van deze nummers.

Waarom gebruiken organisaties een 0900-nummer?

Er zijn verschillende redenen waarom organisaties ervoor kiezen een 0900-nummer te gebruiken.

Ten eerste is een 0900-nummer een landelijk nummer. Het zit niet aan een bepaalde stad vast, zoals de 020-nummers bij Amsterdam horen. Met een 0900-nummer creëren bedrijven dus een landelijke uitstraling, zodat iemand uit Friesland zich net zo welkom voelt als iemand uit Limburg.

Een andere reden om een 0900-nummer te nemen kan de professionele uitstraling zijn die zo’n nummer geeft.

Een laatste reden waarom organisaties 0900-nummers, is om een deel van de kosten van de telefoonservice te dekken. Met een 0900-nummer kunnen zij zelf het beltarief instellen.

Ik heb een klacht over een 0900-nummer

Heeft het vermoeden dat en 0900-nummerhouder zich niet aan de regels houdt, dan dient u zich te wenden tot de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dit is de overheidsorganisatie die toezicht houdt op het gebruik van deze nummers.

Voor klachten gebruikt u dit formulier: https://www.acm.nl/nl/contact/tips-en-meldingen/uw-tip-of-melding-doorgeven-aan-acm/


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)