Vragen over bellen naar 0800-nummers

Is bellen naar 0800-nummers altijd gratis?

Ja, bellen naar een 0800-nummer is altijd gratis. Zelfs wanneer u vanaf een mobiele telefoon belt. Dat komt doordat de degene op wiens naam het nummer staat de kosten van het gesprek betaalt.

Kan ik een 0800-nummer ook vanuit het buitenland bellen?

Nee, u kunt 0800-nummers niet vanuit het buitenland bellen.

Veel bedrijven en organisaties bieden daarom, naast het gratis toegankelijke nummer in Nederland, ook een gewoon telefoonnummer waarop zij vanuit het buitenland bereikbaar zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld de Belfabriek vanuit het buitenland bellen op +31 70 3111050.

Let op: wanneer u een dergelijk "bereikbaar vanuit het buitenland nummer" belt, dan komt u vaak op een afdeling of bij een persoon terecht die specifiek met mensen in het buitenland werken. Belt u dus vanuit Nederland, dan is dat vaak niet de persoon of de afdeling die u het beste kan helpen.

Van wie is een 0800-nummer?

De 0800-nummers in Nederland worden uitgegeven door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dit is een overheidsorganisatie die toezicht houdt op het gebruik van deze nummers.Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)