Wijziging tenaamstelling van uw servicenummer

Heeft u een bestaand servicenummer en wilt u de tenaamstelling wijzigen omdat bijvoorbeeld uw bedrijf is overgenomen of om een andere reden van naam is veranderd? Volgt u dan onderstaande stappen.

  1. download ons opdrachtformulier en vult dit in. Onder "Opmerkingen" vermeldt u dat het om de wijziging van de  tenaamstelling van een nummer gaat.
  2. download een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel waaruit de nieuwe bedrijfsnaam blijkt.
  3. Beide formulieren stuurt u naar klantenservice@belfabriek.nl.
  4. U geeft bij de ACM de wijziging door via het online formulier.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)