Waar en hoe ziet u Zoekmachine Gespreksstatistieken terug?

Wanneer u uw Zoekmachine Gespreksstatistieken juist heeft ingesteld, ziet u deze terug binnen uw Google Analytics account.

De Zoekmachine Gespreksstatistieken worden opgeslagen als gebeurtenissen.

U kunt deze terugvinden door binnen uw Google Analytics account te gaan naar Gedrag, en vervolgens Gebeurtenissen en Overzicht.

Belfabriek Zoekmachine gespreksstatistieken overzicht
Belfabriek Zoekmachine gespreksstatistieken overzicht

De anatomie van Zoekmachine Gespreksstatistieken gebeurtenissen is als volgt:

Gebeurteniscategorie

Een categorie is een groep objecten, in dit geval telefoongesprekken.
De naam van de gebeurteniscategorie die Zoekmachine Gespreksstatistieken gebruikt heet "Servicenummer". 

U kunt deze categorie-naam gebruiken om gespreksstatistieken te onderscheiden van andere gebeurtenissen die u binnen uw Analytics account opslaat.

Gebeurtenisactie

De waarde van gebeurtenisactie is uw telefoonnummer in internationaal formaat. Een Nederlands servicenummer wordt dus weergegeven beginnend met 31 en zonder de 0 van het kengetal.

Heeft u meerdere servicenummers, dan kunt u dus door middel van deze component onderscheidt maken binnen uw rapportages.

Gebeurtenislabel

De waarde van deze gebeurtenis component is de extensie of eindbestemming waar het uw gesprekken op afgeleverd worden. Deze vindt u ook terug in de Omschrijving kolom op de Eindbestemmingen pagina van uw Mijn Belfabriek dashboard.

Zoals u gewent bent van de Mijn Belfabriek statistieken vindt u hier ook de waarde IVR voor gesprekken die niet beantwoord zijn of waar de beller het gesprek heeft beëindigd voordat uw medewerker opnam.

Alles over gebeurtenissen leest u hier.

Aangepaste dimensies

Bij het opzetten van uw Zoekmachine Gespreksstatistieken heeft u een 6-tal aangepaste dimensies, waaronder Beller, Mobiel, Locatie en Piek, aangemaakt.

Deze vindt u in de rapportages terug in de dimensie filters onder het kopje Aangepaste dimensies.

Gespreksstatistieken als aangepaste dimensies
Gespreksstatistieken als aangepaste dimensies

Ook kunt u aangepaste dimensies gebruiken om uitgebreide, aangepaste rapporten te maken.

Aangepaste rapporten maken met belstatistieken
Aangepaste rapporten maken met belstatistieken


Hoe u aangepaste dimensies gebruikt in rapportages binnen Google Analytics leest u hier.

 


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)