Vragen over bellen naar 088-nummers

Uit welke woonplaats is een 088-nummer?

Een 088-nummer is een niet-geografisch nummer. Dat wil zeggen dat het niet bij een bepaalde woonplaats of regio hoort.

Dit netnummer is in het leven geroepen voor bedrijven in heel Nederland die tegen relatief lage kosten bereikbaar willen zijn.

088-nummers worden in grote series uitgegeven. Vaak komt het voor dat andere medewerkers in die organisatie andere extensies in de 088-nummerserie hebben. Als u de juiste extensie heeft, kunt u dus direct met de persoon spreken die u wenst te spreken.

Hoeveel kost bellen naar een 088-nummer?

U betaalt voor een gesprek met een 088-nummer hetzelfde tarief als voor gesprekken met geografische nummers. Dus ongeacht of de nummerhouder van het 088-nummer nu in Venlo of in Alkmaar zit, betaalt u steeds hetzelfde (relatief lage) tarief.

Sinds 1 juli 2013 zijn de kosten voor een gesprek met een 088-nummer gelijkgetrokken met de belkosten van andere vaste nummers.

Kan ik een 088-nummer ook vanuit het buitenland bellen?

Ja. Een 088-nummer mag dan niet aan een bepaalde stad of regio gebonden zijn, maar het ‘gedraagt’ zich in die zin net als een geografisch nummer. U kiest eerst de landcode van Nederland (+31) en laat vervolgens het cijfer 0 weg.

Waarom gebruiken bedrijven een 088-nummer?

088-nummers worden in series van 100, 1.000 of zelfs 10.000 uitgegeven. Ze zijn dan ook ideaal voor organisaties met vele telefoons (lees: medewerkers).

Omdat 088-nummers niet bij een bepaalde stad of regio horen, creëert de organisatie hier een landelijk imago mee. Dat verlaagt de drempels voor bellers uit het hele land.

De belkosten voor 088-nummers zijn laag: net zo laag als bij gesprekken met vaste, geografische nummers. Dat kan prettiger voor bellers zijn dan een 0900-nummer, dat duurder is.

Van wie is een 088-nummer?

Omdat het om zulke grote nummerseries gaat (minimaal 100 nummers per blok), zijn 088-nummers vooral interessant voor grotere bedrijven. Die kunnen 088-nummers aanvragen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dit is een overheidsorganisatie die toezicht houdt op het gebruik van deze nummers.

Op de website van de ACM vindt u van welk bedrijf een 088-nummer is. Let wel: u dient in de zoekresultaten op de nummerserie te klikken om informatie over de nummereigenaar te zien.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)